Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

imagecolorresolvealpha

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagecolorresolvealphaAlfası ile birlikte belirtilen rengin veya en yakın benzerinin renk indisini verir

Açıklama

int imagecolorresolvealpha ( resource $resim , int $kırmızı , int $yeşil , int $mavi , int $alfa )

Bu işlev, alfası ile birlikte belirtilen rengin kendisinin veya en yakın benzerinin indisini döndürür.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

kırmızı

Rengin kırmızı bileşeninin değeri.

yeşil

Rengin yeşil bileşeninin değeri.

mavi

Rengin mavi bileşeninin değeri.

alfa

0-127 arasında belirtilebilir. 0 tamamen mat, 127 ise tamamen şeffaf demektir.

Renk bileşenlerinin değerleri onluk tabanda 0-255 aralığında, onaltılık tabanda 0x00-0xFF aralığında belirtilebilir.

Dönen Değerler

Bir renk indisi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir resimdeki renkleri öğrenmek için imagecolorresolvealpha() kullanımı

<?php
// Bir resim yükleyelim
$im imagecreatefromgif('http://docs.php.net/images/php.gif');

// Resimden en yakın rengi alalım
$colors = array();
$colors[] = imagecolorresolvealpha($im2552552550);
$colors[] = imagecolorresolvealpha($im00200127);

// Output
print_r($colors);

imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => 89
    [1] => 85
)

Notlar

Bilginize: Bu işlev GD'nin 2.0.1 veya sonraki sürümlerini gerektirir (2.0.28 veya sonraki sürümler önerilir).

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top