PHP 7.1.20 Released

png2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

png2wbmpBir PNG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

Açıklama

bool png2wbmp ( string $pngdosya , string $wbmpdosya , int $hdf_yüks , int $hdf_genş , int $eşik )

Bir PNG resim dosyasını WBMP resim dosyasına dönüştürür.

Değiştirgeler

pngdosya

PNG dosyasının yolu.

wbmpdosya

Hedef WBMP dosyasının yolu.

hdf_yüks

Hedef resmin yüksekliği.

hdf_genş

Hedef resmin genişliği.

eşik

0'dan 8'e kadar eşik değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - png2wbmp() örneği

<?php
// PNG dosyamız
$png './dnm.png';

// Resim boyutlarını öğrenelim
$boyutlar getimagesize($png);

// Resmi dönüştürelim
png2wbmp($png'./dnm.wbmp'$boyutlar[1], $boyutlar[0], 7);
?>

Notlar

Bilginize: WBMP desteği sadece, PHP, GD'nin 1.8 veya sonraki bir sürümünün kurulu olduğu bir platformda derlenmişse kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • jpeg2wbmp() - Bir JPEG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Window Bump Map
10 years ago
WBMP is NOT windows bitmap, it is wireless bitmap. just to state that nice and clearly.
To Top