PHP 7.1.21 Released

jpeg2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

jpeg2wbmpBir JPEG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

Açıklama

bool jpeg2wbmp ( string $jpegdosya , string $wbmpdosya , int $hdf_yüks , int $hdf_genş , int $eşik )

Bir JPEG resim dosyasını WBMP resim dosyasına dönüştürür.

Değiştirgeler

jpegdosya

JPEG dosyasının yolu.

wbmpdosya

Hedef WBMP dosyasının yolu.

hdf_yüks

Hedef resmin yüksekliği.

hdf_genş

Hedef resmin genişliği.

eşik

0'dan 8'e kadar eşik değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - jpeg2wbmp() örneği

<?php
// JPEG resmimiz
$jpg './dnm.jpg';

// Resim boyutlarını öğrenelim
$boyutlar getimagesize($jpg);

// Resmi dönüştürelim
jpeg2wbmp($jpg'./dnm.wbmp'$boyutlar[1], $boyutlar[0], 5);
?>

Notlar

Bilginize: WBMP desteği sadece, PHP, GD'nin 1.8 veya sonraki bir sürümünün kurulu olduğu bir platformda derlenmişse kullanılabilir.

Bilginize: JPEG desteği sadece, PHP, GD'nin 1.8 veya sonraki bir sürümünün kurulu olduğu bir platformda derlenmişse kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • png2wbmp() - Bir PNG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
barry dot schatz at gmail dot com
9 years ago
Actually this produces black and white images only, as does the jpeg2wbmp function.
To Top