imagexbm

(PHP 5, PHP 7)

imagexbmBir XBM resmini tarayıcıya veya dosyaya çıktılar

Açıklama

bool imagexbm ( resource $resim , string $dosyaismi [, int $artalan ] )

Belirtilen resmin XBM sürümünü çıktılar veya kaydeder.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

Resmin kaydedileceği dosyanın yolu. Belirtilmez veya NULL verilirse doğrudan ham resim akımı çıktılanır.

artalan

imagecolorallocate() tarafından sağlanmış bir tanıtıcı ile bir artalan rengi tanımlayabilirsiniz. Öntanımlı artalan rengi siyahtır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir XBM dosyasının kaydedilmesi

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// Resmi kaydedelim
imagexbm($resim'dnm.xbm');

// Belleği serbest bırakalım.
imagedestroy($resim);
?>

Örnek 2 - XBM dosyasını farklı bir artalan rengi ile çıktılamak

<?php
// Boş bir resim oluşturup üzerine bir metin ekleyelim
$resim imagecreatetruecolor(12020);
$metin_rengi imagecolorallocate($resim2331491);
imagestring($resim155,  'Bir deneme dizgesi'$metin_rengi);

// Yeni artalan rengini ayarlayalım
$artalan_rengi imagecolorallocate($resim25500);

// Resmi çıktılayalım
imagexbm($resimNULL$artalan_rengi);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($resim);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev sadece, PHP, PHP paketinde bulunan GD kütüphanesi ile derlenmişse kullanılabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top