imagebmp

(PHP 7 >= 7.2.0)

imagebmpOutput a BMP image to browser or file

Descrierea

bool imagebmp ( resource $image [, mixed $to = NULL [, bool $compressed = TRUE ]] )

Outputs or saves a BMP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

to

Calea unde va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este NULL, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

Notă:

NULL is invalid if the compressed arguments is not used.

compressed

Whether the BMP should be compressed with run-length encoding (RLE), or not.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Saving a BMP file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);

imagestring($im155,  'BMP with PHP'$text_color);

// Save the image
imagebmp($im'php.bmp');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top