image2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

image2wbmpAfișează imaginea în navigator sau în fișier

Descrierea

bool image2wbmp ( resource $image [, string $filename [, int $threshold ]] )

image2wbmp() outputs or save a WBMP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

filename

Path to the saved file. If not given, the raw image stream will be output directly.

threshold

Threshold value, between 0 and 255 (inclusive).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 image2wbmp() example

<?php
$file 
'php.png';
$image imagecreatefrompng($file);

header('Content-Type: ' image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_WBMP));
image2wbmp($image); // output the stream directly
imagedestroy($image);
?>

A se vedea și

  • imagewbmp() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top